Werkwijze psychologen

Ons motto: kortdurend als het kan, langer indien nodig.

Wij bieden zowel Generalistische Basis GGZ als Specialistische GGZ aan. 
Het streven is de eerste afspraak binnen 7 werkdagen na aanmelding te hebben. De meeste mensen worden naar ons doorverwezen via de huisarts of de bedrijfsarts, afdeling P&O/HRM, door mond tot mond reclame en via de websites van de zorgverzekeraars. Om voor vergoeding via de zorgverzekeraar in aanmerking te komen, heeft u een verwijsbrief van uw (huis)arts of bedrijfsarts nodig.


Wij werken resultaatgericht aan de hand van concreet geformuleerde doelstellingen. We doen dit met wetenschappelijk bewezen effectieve methodieken (zoals bijvoorbeeld de cognitieve gedragstherapie en oplossingsgerichte therapie). 

Hiervoor verrichten wij een begin- en eindmeting met daarbij tussentijdse evaluaties.

Een sessie bestaat uit 45 minuten contacttijd met u als cliënt en 15 minuten voorbereidings- en verwerkingstijd voor de psycholoog.

Het eerste gesprek betreft een indicatiestelling. In dit gesprek beoordelen wij of wij de juiste persoon zijn om u te kunnen helpen. U bekijkt in dit gesprek of u denkt door ons geholpen te willen worden. Als wij samen verder gaan volgen er één of meerdere anamnesegesprekken en een meting van de ernst van uw klachten. Hierna volgt een meer concrete formulering van uw behandeldoelen in een behandelplan. In de loop van de behandeling ontvangt u en/of uw verwijzer één of meerdere schriftelijke rapportages.

Daarna gaat de behandeling verder door middel van gesprekken en huiswerkopdrachten. Deze zijn afgestemd op de concrete behandelingsdoelen die wij hebben opgesteld in het behandelplan.

Als de doelen bereikt zijn, wordt met u gewerkt aan terugvalpreventie. Vervolgens wordt het begeleidingstraject in overleg met u afgesloten en ontvangt u een eindrapportage. Ook hier wordt de huisarts en/of bedrijfsarts geïnformeerd, indien u hiermee akkoord gaat.  

Gehanteerde methodieken:

Cognitieve Gedragstherapie.
EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing).
RET (Rationeel Emotieve Therapie).
Directieve therapie.
Relatie- en Gezinstherapie.
Oplossingsgerichte therapie.
Groepstherapie.
Psycho-educatie en leefstijladvies.

 Contracten zorgverzekeraars

Voor zowel de Generalistische Basis - als de Specialistische Geestelijke Gezondheidszorg hebben wij ook voor 2020 weer contracten afgesloten met enkele zorgverzekeraars. Hierdoor komt u in aanmerking voor een gehele of gedeeltelijke vergoeding, afhankelijk van het soort polis dat u heeft afgesloten. Een overzicht treft u hieronder aan:


● DSW & A.S.R. (Stadholland - Twente - Ditzo - Amerfoortse)

● Menzis (Anderzorg - Hema - PMA collectiviteit)

● Multizorg (Eno - VRZ - Zorg en Zekerheid - ONVZ)

● Iptiq / Caresq: (Promovendum - National Academic / Besured)

 

Kosten Overzicht:

Voor 2020 is de vergoeding van onze zorg als volgt geregeld bij de gecontracteerde verzekeraars:


Generalistische Basis GGZ:
Basisverzekering: afhankelijk van de indicatie, een traject Basis-kort, Basis-Middel of Basis-Intensief.
Eigen risico: maximaal € 385, tenzij u uw eigen risico zelf heeft verhoogd.

Onderstaande tarieven zijn maximaal; met elke zorgverzekeraar is een eigen vast tarief afgesproken.

Onvolledig traject: € 219,78

Basis GGZ - kort: € € 503,47

Basis GGZ - middel:  € 853,38

Basis GGZ - intensief: € 1.383,65

Basis GGZ - chronisch: € 1.330,98

Kosten per sessie indien uw zorgverzekeraar niet vergoedt (OZP-tarief / zelfbetalers): € 110,27

 

Specialistische GGZ:
Eigen risico: maximaal € 385, tenzij u uw eigen risico zelf heeft verhoogd.

 

Let op:

Ook vanaf 2020 hebben wij geen contracten met de volgende zorgverzekeraars:

Achmea (Zilverenkruis - FBTO - Averó - De Friesland - Pro Life - OZF - Interpolis)

VGZ (Univé - Bewuhstzorgverzekerd - IZZ - IZA - Zekur - UMC - United Consumers)

CZ (Ohra - Nationale Nederlanden)

Indien wij geen contract hebben met uw verzekeraar, dan declareren wij de door de NZA wettelijke bepaalde maximumtarieven.

  • Bij de meeste polissen (restitutie) krijgt u minimaal 75% vergoed bij ongecontracteerde zorg en dan wordt het restbedrag kwijtgescholden.
  • Indien uw polis minder dan 75% (natura polis) wordt vergoed bij ongecontracteerde zorg dan maken wij onderling afspraken over het restbedrag,

Voor meer informatie over de vergoeding op basis van uw polis kunt u contact opnemen met de praktijkmanager.